04

Exhibition

Other Edges of the World

MeetFactory Gallery, Ke Sklárně 15, Prague, Czechia
14. 9. 9. 11. 2023

vernisáž: 13. 9. v rámci akce Veřejný dům

vystavující: Kateryna Aliinyk, Ghazaleh Avarzamani, Eva Ďurovec, Darja Lukjanenko, Mina Nasr, Jura Shust

kurátoři: Flóra Gadó & Lucia Kvočáková & Piotr Sikora

architektura: Vojtěch Novák

kurátor doprovodných programů: Jiří Žák

Please scroll down for the English version.

Výstava, na kterou právě vstupujete, zkoumá možnosti okrajů, hran a hranic v různých kontextech a významech. Jak mohou periferie komunikovat, aniž by se spoléhaly na centrum? Co neznámého se skrývá za okrajem? Má každá periferie svou periferii?

Zdůrazňováním meziprostoru a neustálého přechodu nehledáme odpovědi na to, jak žít v této době mnohonásobných krizí, spíše navrhujeme možnosti, jak tuto nejistotu vzít za svou a prozkoumat její potenciál. Porušováním dichotomie centrum-periferie a vstupem na neustále se měnící území  se chceme zaměřit na téma exilu a vysídlení jak na hmatatelné, tak na imaginativní úrovni.

Tato výstava byla připravována více než čtyři roky a prošla mnoha změnami. Neustálé přizpůsobování se svým způsobem formovalo projekt - vzdálili jsme se totiž od konkrétní kurátorské myšlenky a rozhodli se zaměřit spíše na umělecké polohy, které se zabývají komplexností tekuté současnosti prostřednictvím metafor hranic, přesunu a přechodu.

Rádi bychom vás proto vybídli ke zkoumání historických dilemat a současných geopolitických bojů zachycených ve výběru uměleckých děl. Hranice, na které se odkazujeme, jsou připraveny k překreslení a časové osy, v nichž se pohybujeme, mohou být přehodnoceny. Při pohledu na oblohu nad námi a při odhalování toho, co leží hluboko pod povrchem vás nabádáme, abyste si představili možné budoucnosti a znovu vymysleli rituály ve vztahu k sobě navzájem a k přírodě.

Abyste mohli odhalit příběhy, které se skrývají za uměleckými díly, je třeba si uvědomit každý krok a rozpoznat různé cesty: Od podzemních obrazů plodin rostoucích v černozemi (Aliinyk) k mimozemským územím (Lukjanenko), od hledání neznámých lidí v neznámé zemi (Nasr) ke světu slovanských rituálů (Šust) a dále po dějové linii vývoje kapitalistického systému (Ďurovec) k hierarchiím vidění a vnímání (Avarzamani).

Výstavu doplňuje doprovodný program aktivit se zvláštním zaměřením na vztah východní Evropy a Blízkého východu.

Výstava je součástí projektu Other Edges of the World, který vytyčuje cestu z tzv. periferií směrem k tzv. centrům, přičemž vychází ze stereotypního chápání toho, co je venkovské, zapomenuté a nedostatečně zastoupené, a dekonstruuje cílový bod této cesty. Naším úkolem je artikulovat svět, který bude otevřený vůči klimatickým výzvám a připravený bojovat s imperialistickými, nacionalistickými a antidemokratickými tendencemi.

Mina Nasr

The Unknown Atlas, 2023

akrylová barva na zdi, videotext generovaný umělou inteligencí, plastová trubka s laserovým řezem a LED světlem; akrylová barva na podlaze; uhel na papíře

Dílo vzniklo pro projekt MeetFactory “Other Edges of the World” podpořeného z programu Kreativní Evropa.

Ponořte se do futuristického scénáře, v němž komunita lidí uniká ze spárů války, klimatických změn a přízraku hladomoru a hledá útočiště na neznámých územích.

Neznámí lidé v neznámé zemi.

Můžeme se vydat po jejich stopách a představit si trajektorii jejich migrace, utváření nové identity a překážky, kterým čelí při hledání bezpečného útočiště v ohroženém světě. Prostřednictvím vizuálních narativních důkazů, jako je kresba, text a instalace, spekuluje Mina Nasr ve své práci o budoucnosti marginalizovaných a zkoumá pojmy ne-patření (nikam), existence a nových map.

Mina Nasr je interdisciplinární umělec, aktivista a výzkumník žijící v Káhiře v Egyptě. Jeho práce se zaměřuje na zpochybňování dominantních narativů, vytváření prostoru pro dialog, inspirování společenských změn a podporu kolektivního posílení. Inspiraci čerpá z historie a příběhů komunit, s nimiž pracuje, a diskutuje o lidských právech, identitě a kultuře. Vystudoval Fakultu užitého umění, obor sochařství na Helwanské univerzitě v Egyptě. Byl také hostujícím umělcem v rámci Fulbrightova programu na Corcoran School of the Arts & Design na George Washington University ve Washingtonu, D.C., USA.

Ghazaleh Avarzamani

Assembly Point, 2023

keramický objekt

Particular Good Game for Self Punishment, 2021

práce na papíře

Setkali jste se někdy s heslem vyzývajícím diváky k emancipaci?

Umění v podstatě zahrnuje neustálý proces překladu a vyjednávání o porozumění. Jako divák jste místo spoléhání se na svou pasivitu vyzváni, abyste umění přiřazovali významy tím, že aktivně přispějete k jeho obsahu. Ghazaleh Avarzamani se ve dvou prezentovaných dílech zamýšlí nad politikou vidění a vnímání.

V prvním z nich se setkáváme s několika typy prostorů, které jsou obvykle obsazeny diváky - novým jevištěm pro diváky, kteří se mohou aktivně podílet na podívané.

K plnému pochopení druhého díla - masivní keramické sochy inspirované krmítky pro ptáky z Íránu - je třeba strčit hlavu dovnitř. Téměř záměrná, blažená nevědomost vzniká cenzurováním názorů, pohledem přes růžové brýle. Je to kurátorovaný přísun zpráv, slepé oko; druhá strana idiomu neslyším zlo, nemluvím zlo, nevidím zlo.

Ghazaleh Avarzamani se narodila v Teheránu, Írán.  Žije a pracuje mezi Torontem a Margate/UK. Zabývá především sochařstvím a instalacemi. Zajímá ji, jak institucionální struktury a vzdělávací metodologie utvářejí psychosociální konstrukce vědění, a svou praxi využívá jako způsob, jak zpochybnit dominantní mocenské struktury. Její velkoformátová díla obvykle zahrnují interaktivitu a často vytváří umění ve veřejném prostoru a o veřejném prostoru, přičemž využívá znaky a symboly známé z popkultury a každodenního života.

Eva Ďurovec

Stop the Monster. Resistance to the laws of scarcity manufacture, 2023

hrnce, pěnová matrace, akrylové pero na exteriérové akrylové barvě

Enlightened Alphabet, 2023

olej na pěnové matraci

Dílo Enlightened Alphabet  vzniklo pro projekt MeetFactory “Other Edges of the World” podpořeného z programu Kreativní Evropa. Obě díla z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia.

Diskurz "my vs. oni" vytváří zdánlivě nepřekonatelné hranice. Kdo je však utváří? Kdo kreslí pomyslné dělicí čáry? Nejsou to masmédia ovládaná mocnými, ale spíše algoritmy ovládané mocnými, které poháněné politikou identit a zenužíváním technologií zavádějí každý den nové skupin "těch druhých".

Výzvy a řešení jsou předem připraveny a slouží jako lákavá návnada pro hladové, kteří se ocitají v protichůdných pozicích, avšak sjednoceni na potápějící se lodi - ztělesnění dilematu "my a oni".

Za použití předmětů a materiálů, které snadno najdeme v každé domácnosti, sleduje práce Evy Ďurovec trajektorii krize, která se přesouvá od regulovaného k neregulovanému kapitalismu, doprovázenému s ním spojenou ekologickou katastrofou. Časová osa prochází třemi těly: tělem autorky (1981 - 2040), tělem její babičky (1921 - 1980) a tělem její praprababičky (1860 - 1920).

Eva Ďurovec působí v Berlíně a Košicích. Ve své práci se zabývá životním prostorem a naplněním života v kontextu sociální, ekonomické a environmentální krize, otázkami korporátní moci a kleptokracie a jejich důsledky pro planetu. Vytváří objekty často kombinující autobiografické texty nebo deníkové záznamy s globálními i lokálními otázkami současnosti. Studovala prostorové strategie na Kunsthochschule Berlin-Weißensee u Alice Creischer, Andrease Siekmanna a Stephana Mörsche.

Jura Shust

Neophyte III: On the Eve of the Shortest Night, 2023

objekt z borovicové pryskyřice, 4K video (≈3 min)

Dílo vzniklo ve spolupráci s projektem Kreativní Evropa MeetFactory Other Edges of the World a Mochnarte Foundation.

V nejnovější části svého cyklu Neophyte (2019 - současnost) pokračuje Jura Shust ve svém výzkumu reinterpretace slovanských rituálů a překrývání mytologického s technologickým. Zabývá se předkřesťanskými obdobími, kdy vedle sebe existovala různá náboženství a systémy víry a kde byl náš vztah k přírodě mnohem důležitější. Nezajímá ho pouze eskapismus, ale chce přijít na odolnou strategii pro naši technologiemi poháněnou budoucnost.

V tomto novém díle se Shust vrací ke konkrétnímu rituálu, k letnímu slunovratu neboli noci Ivana Kupaly. Sledujeme skupinu mladých lidí, kteří se věnují různým aktivitám a vytvářejí si zvláštní vztah ke svému okolí. V Neophyte II byl kladen důraz na les jako útočiště, kde protagonisté splývají s přírodou a zároveň experimentují s novými rituály. V tomto videu – jak říká autor – se vracejí k archaickému smyslu pro cirkulární čas v protikladu k akcelerační linearitě. Umělec pokračuje v invektivách politických pojmů exilu, imigrace a vysídlení, neboť pracuje s mladými Bělorusy, kteří nyní žijí v Polsku. Komunita natočená poblíž polsko-běloruských hranic ve filmu provádí jakési "přechodové rituály", dospívá do přechodného stavu a jako hlavní složky svého mentálního procesu používá vodu a oheň.

In-situ objekt je vytvořený z borovicové pryskyřice, která se během natáčení videa několikrát roztavila a následně ztuhla, aby vytvořila kruhové dílo související s přechodovými stavy.

Jura Shust se narodil v roce 1983 v Bělorusku. Žije a pracuje v Berlíně. Od roku 2012 vystavuje v institucích jako jsou Muzeum současného umění GfZK (Lipsko, DE), Badischer Kunstverein (Karlsruhe, DE), Muzeum současného umění S.M.A.K. (Gent, BE), Calvert 22 Foundation (Londýn, UK), Blaffer Art Museum (Houston, US), Management (New York, US), Museum de Domijnen (Sittard, NL), Mystetskyi Arsenal (Kyjev, UA), Tranzit.sk (Bratislava, SK), Galerie Arsenal (Białystok, PL) a další. Zúčastnil se také 14. pobaltského trienále, CAC (Vilnius, LT) a 4. bienále Art Encounters (Temešvár, RO).

Darja Lukjanenko

Inside the Crop Circle. Gentle Cosmic Encounter Area, 2023

instalace s rostlinami kukuřice, zvuk

Dílo vzniklo pro projekt MeetFactory “Other Edges of the World” podpořeného z programu Kreativní Evropa.

mimozemský-zážitek-v-rámci-místnosti

Přemýšleli jste někdy, jak se vydat na mimozemskou cestu, aniž byste opustili svůj pokoj? Uvažovali jste někdy o tom, že byste nechali zmizet rakety - vesmírné lodě i raketové střely?

V díle Darji Lukjanenko vstupujeme do náhodného kukuřičného pole, nebo řekněme do standardizované portálové oblasti pro blízká setkání s vesmírnými bytostmi. Cílem je, abyste mohli cestovat do vesmíru, aniž byste opustili svůj domov - nejsou potřeba žádné rakety, žádné vesmírné mise ani miliardáři, kteří posílají do vesmíru auta.

Založeno na myšlenkách antikosmismu - zpochybňujících vykořisťovatelské koncepty z počátku 20. století - Darjino umělecké dílo reflektuje koloniální povahu cestování do vesmíru a přináší též konkrétní kritiku ruské invaze na Ukrajině.

Tento portál bude sloužit pro další sezení - mimozemský zážitek uvnitř místnosti - organizovaná umělkyní během výstavy.

Darja Lukjanenko pochází z Dnipra ve východní Ukrajině. Žije v Praze a pracuje mezioborově, napříč performancí, textem a zahradničením. Proces její práce je založen na praktikách stimulace empatie a studiu vztahů bez dominance. Od roku 2020 konfrontuje rakety a protestní kosmismus. Vystudovala UMPRUM a pokračuje ve studiu jako doktorandka na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Její výzkum se týká post-postkoloniální identity a kulturních praktik pro rekonstrukci kolektivní paměti na Ukrajině po roce 2014.

Kateryna Aliinyk

Untitled, 2023

akryl na papíře

Medical and Political Fantasy about Luhansk, 2021

akryl na papíře

Edible Inedible, 2022

akryl na plátně

Who Eats Life with Spoons, 2023

text, projekce

Kateryna Aliinyk se zabývá důsledky probíhající války na Ukrajině z jiné perspektivy: ve svých malbách, kresbách a textech zkoumá to, co je pod zemí, a to jak v metaforické, tak v doslovné rovině. Svou sérii Medical and Political Phantasy (2021-2022) začala vytvářet tři měsíce před ruskou invazí v únoru loňského roku a již do ní začlenila události v Donbasu z roku 2014. V téměř abstraktních dílech Aliinyk zobrazuje destrukci ukrajinské země: její opuštěnost i to, jak jsou voda a půda kontaminované a otrávené a jak toxická suť mění životní prostředí. Zkoumá válečné události v planetárním měřítku - jak destrukce zasahuje i samotnou zemi, potraviny, které jíme, zahrady a pozemky, které lidé obdělávají a o které se starají. Kořeny a zelenina se v jejích kresbách a malbách mění ve zbraně, zobrazují současnou ekocidu a vedle zločinů proti lidskosti upozorňují i na environmentální zločiny.

Kateryna Aliinyk se narodila v roce 1998 v Luhansku na Ukrajině. V roce 2016 se přestěhovala do Kyjeva, kde nastoupila na Národní akademii výtvarných umění a architektury. V roce 2021 získala magisterský titul v oboru malířství. V roce 2020 absolvovala kurz na KAMA (Kyjevská akademie mediálního umění), obor současné umění a kurz současného umění Method Fund "Pozice umělce". Jejími hlavními médii jsou malba a text. Pracuje převážně s tématy války a okupace Donbasu prostřednictvím obrazů přírody a neantropocentrické optiky.

14. 9.-9. 11. 2023

opening: 13. 9. the part of Veřejný dům event

artists: Kateryna Aliinyk, Ghazaleh Avarzamani, Eva Ďurovec, Darja Lukjanenko, Mina Nasr, Jura Shust

curators: Flóra Gadó & Lucia Kvočáková & Piotr Sikora

architecture: Vojtěch Novák

accompanying programs curator: Jiří Žák

The exhibition you are about to enter explores the potential of margins, edges, and borders in various contexts and meanings. How can peripheries communicate without relying on the center? What unknown lies beyond the edge? Is there a periphery to every periphery?

By emphasizing the in-betweenness and constant transition, we are not searching for answers on how to live in this time of multiple crises, rather we are suggesting ways to embrace this uncertainty and examine its potential. Moving beyond center-periphery dichotomy, entering the ever-changing field,we propose to focus on exile and displacement both on a tangible and imaginative level.

This exhibition has been prepared for more than four years and went through a lot of changes. The constant adaptation actually formed the project as we have moved away from a concrete curatorial idea and decided to focus more on artistic positions addressing the complexity of the fluid present through the metaphors of border, displacement and transition.

Therefore, we would like to encourage you to explore historical dilemmas and present geopolitical struggles captured in the selection of artworks. The borders we are referring to are ready to be redrawn, and the timelines we operate within, rethought. By looking up into the sky above us and digging deep down underneath, you are invited to imagine possible futures and reinvent rituals in relation to each other and to nature.

To reveal the stories behind the artworks, you need to be aware of every step and recognize different paths: from the underground images of crops growing in chernozem (Aliinyk), to the extraterrestrial territories (Lukjanenko), from the searching for the unknown people in unknown land (Nasr), to the world of Slavic rituals (Shust), and further along the storyline of the development of the capitalist system (Ďurovec), towards the hierarchies of seeing and perceiving (Avarzmani).

The exhibition is complemented by an accompanying events program with a special focus on the relationship between Eastern Europe and Middle East.

The exhibition is part of the Other Edges of the World  project which delineates the way for a journey from the so-called peripheries toward the so-called centers, starting from the stereotypical understanding of what is rural, forgotten, and underrepresented and deconstruct the destination point of this trip. It is our task to articulate a world that is going to be open toward climate challenges and ready to fight imperialistic, nationalistic, and anti-democratic tendencies.

Mina Nasr

The Unknown Atlas, 2023

acrylic paint on wall, video text generated by AI, plastic tube with laser cut and LED light; acrylic paint on the floor; charcoal on paper

The work is commissioned by the MeetFactory´s project “Other Edges of the World” supported from the program Creative Europe.

Immerse yourself into a futuristic scenario where a community of humans escapes from the grip of war, the upheaval of climate change, and the spectre of famine, seeking refuge in uncharted territories.

Unknown people in an unknown land.

We can follow their traces and imagine their migratory trajectory, formation of new identities and the obstacles they face while seeking a secure haven in a world at stake.

By employing visual narrative evidence such as drawing, text and installation, Mina Nasr´s work speculates on the future of the marginalized and explores the notions of non-belonging, existence, and possibilities of new maps.

Mina Nasr is an interdisciplinary artist, activist and researcher based in Cairo, Egypt. His work focuses on challenging dominant narratives, creating spaces for dialogue, inspiring social change and fostering collective empowerment. He draws inspiration from the histories and stories of the communities he works with by discussing human rights, identity, and culture. He graduated from Faculty of Applied Arts, Sculpture Department at Helwan University in Egypt. He was also a Fulbright Visiting Artist at the Corcoran School of the Arts & Design at George Washington University in Washington, D.C., USA.

Ghazaleh Avarzamani

Assembly Point, 2023

ceramic object

Particular Good Game for SelfPunishment, 2021

works on paper

Have you ever encountered a slogan calling upon spectators to emancipate themselves?

Essentially, art involves a constant process of translation and negotiation of understanding. As a viewer, instead of relying on your passivity, you are invited to assign meanings to art by actively contributing to its content. In two works presented by Ghazaleh Avarzmani, she reflects on the politics of seeing and perceiving.

In the first one, we encounter several types of spaces typically occupied by the audience—a new stage for spectators who can actively participate in the spectacle.

To fully grasp the second piece—a massive ceramic sculpture inspired by bird feeders from Iran—the audience is invited to stick their heads inside. A nearly willful, blissful ignorance is created through censoring opinion, refracting through rose-colored glasses. The experience explores the curated news feeds and the blind eye, the double edge of hear no evil, speak no evil, see no evil.

Ghazaleh Avarzamani was born in Tehran, Iran. She lives and works between Toronto and Margate/UK. She deals mainly with sculptures and installations. She is interested in how institutional structures and educational methodologies shape psycho-social constructions of knowledge and uses her practice as a way to question dominant power structures. Her large-scale works typically involve interactivity, and she frequently makes art in and about public space, utilizing signs and symbols familiar to pop culture and everyday life.

Eva Ďurovec

Stop the Monster. Resistance to the laws of scarcity manufacture, 2023

pots, foam, acrylic pen on exterior acrylic lacquer

Enlightened Alphabet, 2023

oil on foam mattress

The work Enlightened Alphabet is commissioned by the MeetFactory´s Creative Europe project Other Edges of the World. Both works are supported using public funding by Slovak Arts Council.

The discourse of “we/us vs. them/other” creates seemingly insurmountable boundaries. But who shapes them? Who draws the separation lines? It is not the mass media controlled by the powerful, but rather algorithms controlled by the powerful. Fueled by identity politics and technology's misdirection they introduce fresh fractions of "them" every day.

Challenges and resolutions are pre-established and serve as enticing bait to the hungry ones, who find themselves in opposing stances, yet united on a sinking vessel—an embodiment of the "us-and-them" dilemma.

Using objects and materials easy to find in every household, the work Stop the Monster traces the trajectory of the crisis as it shifts from regulated capitalism to necrocapitalism, accompanied by the ecological catastrophe linked to it. The timeline passes through three lives: the artist´s (1981 – 2040), grandmother’s (1921 – 1980), and great-great-grandmother’s (1860 – 1920).

Enlightened Alphabet is an expanded by-product of the kitchen "civil discoveries". It is a set of buzzwords that define our daily lives, which are at the same time squeezed by the unbearable weight of lurking death. On a fractured body with many heads and limbs as well as cast residuals, it collects the constant of key civil disobedience and movements.

Eva Ďurovec is based in Berlin and Košice. Her work deals with living space and the fulfillment of life in the context of social, economic, and environmental crisis, issues of corporate power and kleptocracy and their consequences for the planet. She creates objects often combining autobiographical texts or diary entries with global as well as local contemporary issues. She studied spatial strategies at the Kunsthochschule Berlin-Weißensee with Alice Creischer, Andreas Siekmann and Stephan Mörsch.

Jura Shust

Neophyte III: On the Eve of the Shortest Night, 2023

pine resin object, 4K video (≈3 min)

The work is co-commissioned by the MeetFactory´s project “Other Edges of the World” supported from the program Creative Europe and Mochnarte Foundation.

In the latest part of his Neophyte Cycle (2019 - present), Jura Shust continues his research around the re-interpretation of Slavic rituals and how the mythological overlaps with the technological. He delas with pre-Christian periods, where different religions and belief systems coexisted and where our relationship with nature was much more important. He is not simply interested in escapism but in figuring out a resilient strategy for our technology-driven future.

In this new commission, Shust revisits a ritual of Summer Solstice, or Ivan Kupala Night. We follow a group of young people, who are involved in various activities and create a special relationship with their surroundings. In Neophyte II the emphasis was on the forest as a shelter, where the protagonists merged with nature while experimenting with new rituals. In this video – as author puts it – they are turning back to an archaic sense of circular time, in opposition to accelerationist linearity. The artist continues to explore political notions of exile, immigration, and displacement, as he works with young Belarusians who are living now in Poland. Shot near the Polish / Belarusian border, the community perform some kind of “rites of passage”, arriving to a transitional state, using water and fire as the main components of their mental process.

The in-situ object made of pine resin, melted, and solidified multiple times during the filming of the video forms a circular piece related to these transitional states.

Jura Shust was born 1983 in Belarus. He lives and works in Berlin. Since 2012, Shust has exhibited at institutions such as the Museum of Contemporary Art, GfZK (Leipzig, DE), Badischer Kunstverein (Karlsruhe, DE), Contemporary Art Museum S.M.A.K. (Ghent, BE), Calvert 22 Foundation (London, UK), Blaffer Art Museum (Houston, US), Management (New York, US), Museum de Domijnen (Sittard, NL), Mystetskyi Arsenal (Kyiv, UA), Tranzit.sk (Bratislava, SK), Arsenal Gallery (Białystok, PL) and other galleries. He also took part in the 14th Baltic Triennial, CAC (Vilnius, LT) and the 4th Art Encounters Biennial (Timișoara, RO).

Darja Lukjanenko

Inside the Crop Circle. Gentle Cosmic Encounter Area, 2023

installation with corn crops, sound

The work is commissioned by the MeetFactory´s project “Other Edges of the World” supported from the program Creative Europe.

within-the-room-extraterrestrial-experience

Have you ever wondered how to embark on an extraterrestrial journey without even leaving your room? Have you ever considered making rockets—both spaceships and missiles—disappear?

In Darja Lukjanenko’s work, we enter a random field of corn, or let' s say, a standardized portal area for close encounters with cosmic beings. The goal is to be able to travel into space without leaving your home—no rockets, no cosmic missions, no billionaires sending cars into space required.

Fueled by anti-cosmism ideas—questioning the exploitative concepts from the beginning of the 20th century—Darja’s art piece reflects on the colonial nature of space travel and provides a concrete critique of the Russian invasion in Ukraine.

This portal will serve for further sessions—an within-the-room extraterrestrial experience—organized by the artist during the exhibition.

Darja Lukjanenko comes from Dnipro, Eastern Ukraine. Based in Prague since 2017 she works interdisciplinary, across performance, text, and gardening. Her process is a based on empathy stimulation practices and study of domination-free forms of relationships. Since 2020 she is confronting rockets and protesting cosmism. She graduated from UMPRUM and continues her education as a PhD student at Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. Her research concerns Post-postcolonial Identity and Cultural Practices for the Collective Memory Reconstruction in Ukraine after 2014.

Kateryna Aliinyk

Untitled, 2023

acrylic on paper

Medical and Political Fantasy about Luhansk, 2021

acrylic on paper

Edible Inedible, 2022

acrylic on canvas

Who Eats Life with Spoons, 2023

text, projection

Kateryna Aliinyk deals with the results of the ongoing war in Ukraine from a different perspective: in her paintings, drawings, and texts she explores what is underground both metaphorically and literally. She started her series Medical and Political Phantasy (2021 – 2022) three months before the full-scale Russian invasion last February and already incorporated the 2014 Donbas events. In the almost abstract works, Aliinyk depicts the destruction of the Ukrainian land: its abandoment, the contamination of the water and the soil, and how the enviroment is changed by toxic debris. It explores the acts of war on a planetary scale, how the destruction is also reaching the land itself, the food we eat, the gardens and lands people cultivate and take care of. The roots, vegetables in her drawings and paintings are transformed into weapons, depicting the current ecocide and raise awareness to environmental crimes beside crimes against humanity.

Kateryna Aliinyk was born in 1998 in Luhansk, Ukraine. In 2016 she moved to Kyiv, where she entered the National Academy of Fine Arts and Architecture. In 2021 she received a master's degree in painting. In 2020 she completed a course at KAMA (Kyiv Academy of Media Art), majoring in contemporary art and a course of contemporary art Method Fund "Positions of the Artist". Her main mediums are painting and text. She works mostly with themes of war and occupation of Donbas through images of nature and non-anthropocentric optics.

/////////////////////////////

Opening hours:
Monday–Sunday 13:00–20:00
Free entry

Photos: Jan Kolský